ראשית, אנחנו נורא מצטערים שהחלטתם לבטל את העסקה ☹ 

נשמח לשמוע מה מהי סיבת הביטול בכדי לנסות ולהשתפר בכל עת!

כאמור, ניתן לבטל הזמנה שבוצעה באתר, בתוך לא יאוחר מ-14 ימים, מיום מסירת הבגד ו/או המוצר לידכם. במקרה כזה יהיה עליכם להחזיר על חשבונכם, למשרדי החברה בכתובת – אברהם בומה שביט 3, אולם 43 קומה 1, ראשון לציון -  את הבגד ו/או המוצר כשהוא במצב זהה למצב בו נמסר לכם על ידי החברה כשהתיקט מחובר לפריט.

במקרה שהביטול נבע מפגם בבגד ו/או  במוצר ו/או מאי התאמה בין הפרטים שנמסרו לכם ביחס לבגד ו/או למוצר באתר החברה לבין הבגד ו/או המוצר שסופקו , יוחזר לכם הסכום ששולם על ידו בגין המוצר במלואו, מבלי שייגבו דמי ביטול כלשהם.
במקרה שהביטול נעשה שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור לעיל, יוחזר לכם הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

 יובהר כי בגד ו/או מוצר אשר יושחתו ו/או יוחזרו שלא במצב זהה למצב בו נמסרו על ידי החברה ו/או יוחזרו לאחר חלוף 14 הימים מיום מסירתם , לא יתקבלו על ידי החברה, ולא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי כלשהו בגינם.
יובהר כי חולצה או כל מוצר אחר אשר הודפס עליהם סמל בית ספר, לא ניתן לבטל, למעט אם המוצר פגום.

יובהר כי על פי חוק לא ניתן להחליף ואו להחזיר מוצרי הלבשה תחתונה

במידה ואתם מעוניינים לבטל את העסקה לפני שקיבלתם את החבילה, ניתן לפנות לצ'אט האתר לשיחה עם נציג בנושא וטיפול מיידי או להשאיר פרטים במייל ונחזור אליכם תוך מס' שעות להמשך התהליך - יש לציין את הפרטים הבאים:  

  1. שם מלא
  2. טלפון
  3. מייל
  4. מס' הזמנה
  5. סיבת ביטול